Hoe presenteer je je scriptie?

Tips voor het presenteren

 1. Doe het uit je hoofd.
 2. Voor een goede presentatie is een goede voorbereiding essentieel.
 3. Hou de slides kort.
 4. Ga niet in op de details.
 5. Probeer een verhaal te vertellen in plaats van een opsomming van je resultaten.
 6. Gebruik enkel termen die het publiek kent (of leg ze goed uit).
 7. Maak oogcontact.

Hoe bachelorproef verdedigen?

Hoe bereid je je verdediging voor?

 1. Presentatie.
 2. Kritische vragen.
 3. Ken je scriptie van binnen en van buiten.
 4. Onderbouwing onderzoeksopzet.
 5. Onderbouwing representativiteit.
 6. Onderbouwing van conclusies uit onderzoek.
 7. Adviesrapport.
 8. Weet waar de zwakke punten in je onderzoek liggen.

Waar moet je op letten bij een presentatie?

Vijftien tips voor goed presenteren

 1. Vertrouw op een goede afloop.
 2. De spanning mag niet winnen.
 3. Neem de tijd voor voorbereiding.
 4. Werk op normale tijden en ontspan regelmatig.
 5. Bedenk waarom je iets presenteert / zorg voor een pakkende inleiding.
 6. Koppel je kennis.
 7. Wees enthousiast.
 8. Face your fears.

Kan je zakken voor je verdediging?

In theorie kan je nog zakken bij je verdediging, maar enkel als blijkt dat je plagiaat hebt gepleegd of wellicht ook als blijkt dat je je scriptie door iemand anders hebt laten schrijven.

Hoe moet je je scriptie verdedigen?

Bij de verdediging zijn meestal je beoordelaar en tweede lezer aanwezig en stellen zij verschillende vragen over jouw scriptie, zoals bijvoorbeeld methodologische vragen en met name vragen over je scriptie zelf.

Heb je je scriptie gehaald als je mag verdedigen?

De realiteit is gelukkig dat de verdediging van je scriptie of thesis voor de meeste studenten alleen een formaliteit is. Als je examinatoren je groen licht hebben gegeven om je scriptie te mogen verdedigen, ben je goed op weg om gewoon af te studeren.

Hoe begin je een presentatie origineel?

 1. Begin je presentatie met een verrassende inleiding.
 2. Vertel een verhaal.
 3. Stel een vraag die relevant is voor je publiek.
 4. Haak in op een actualiteit.
 5. Poneer een prikkelende stelling.
 6. Kom met opzienbarende feiten.
 7. Neem een voorwerp mee.

Wat vertel je in een verdediging?

Dat wil zeggen dat je in staat bent uit te leggen wat je hebt gedaan, welke keuzes je hebt gemaakt en waarom. Het maakt nogal een verschil als blijkt dat je iets hebt gedaan omdat de opdrachtgever dat wilde, of omdat je duidelijk kunt beargumenteren waarom jij voor een bepaalde werkwijze hebt gekozen.

Hoe sta je tijdens een presentatie?

Hoe sta je? Zorg ervoor dat je tijdens het geven van je presentatie stevig staat. Schouders naar achter, open houding. Hetzelfde geldt voor kleding.

Hoe maak je een prikkelende stelling?

10 tips voor een goede stelling

 1. De stelling moet controversieel zijn binnen de groep die erover debatteert.
 2. Het moet meteen duidelijk zijn waar de stelling over gaat.
 3. De stelling moet absoluut geformuleerd zijn.
 4. De stelling moet prikkelen, pijn doen en geen nuance bevatten.
 5. De stelling bestaat uit maximaal veertien woorden.

Welke vragen kun je verwachten bij verdediging scriptie?

Enkele voorbeeldvragen die je kunt verwachten tijdens je verdediging:

 • Wat zijn aspecten in je scriptie die je anders had kunnen doen en waarom zou je dit anders aanpakken de volgende keer?
 • Waarom heb je voor deze onderzoeksmethode gekozen, hoe zou dit anders kunnen?

Hoe masterproef verdedigen?

De verdediging van de masterproef is openbaar en gebeurt in de taal van de opleiding. Het geheel van de verdediging neemt maximum 30 minuten in beslag en omvat een presentatie door de student, het stellen van vragen door de beoordelaars en een deliberatie in afwezigheid van de student.

Wat als je je verdediging niet haalt?

Je moet helemaal opnieuw beginnen als je verdediging of afstudeerpresentatie niet goed verloopt. Neem even de tijd om te overdenken wat het ergste is wat je kan overkomen.

Wat is een pakkende opening?

In plaats van het vertellen van jouw verhaal kun je het publiek hun verhalen laten delen. Kom met een paar grappige en persoonlijke vragen: “Naar welk tijdperk zou je willen terugreizen als je een tijdmachine zou hebben?”, “Wat zou je de eerste dag van je pensioen doen?” of “Wat vond je als kind moeilijk om te delen?”.

Kan je zakken op je verdediging?